Historie

Ochotnické divadlo v Blatné

Napsal Jiří Sekera za spolupráce Josefa Dvořáka